oferta usług BHP

Kto musi wziąć udział w szkoleniach BHP?

Szkolenia BHP Do uczestnictwa w szkoleniach BHP zobowiązani są wszyscy pracownicy, a także pracodawca w przedsiębiorstwie. Brak przeszkolenia naraża firmę na konsekwencję z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenia prowadzone muszą być dla pracowników nowoprzyjętych na stanowiska, a także okresowo dla pracowników stałych w celu aktualizacji ich wiedzy dotyczącej BHP. Do wzięcia udziału w szkoleniach BHP […]