pieniądze

Polityka pieniężna coraz ciekawsza

Choć przed przybliżającym się zebraniem Rady Polityki Pieniężnej jest niemal pewne, że zajdzie do zniżki stóp procentowych, nie świadczy to, że wiadomo jaka będzie jej skala. Co więcej, nie ma gwarancji w sprawie dalszych kierunków. Grupa specjalistów spodziewa się, iż w tymże cyklu stopy mogą spaść łącznie nawet o 1 punkt procentowy. Taki scenariusz wydaje […]