specjaliści

Dochodowe czasy dla specjalistów

Odpowiednia koniunktura dla pracowników średniego i większego szczebla. Cykliczne badanie Antal Global Snapshot sugeruje, iż w dalszym toku wzrasta zapotrzebowanie na fachowców i szefów. Powiększenie zatrudnienia takich pracowników w ciągu najbliższych trzech miesięcy planuje 66 procent instytucji. Raptem 11 procent pracodawców zamierza wykonać redukcje zatrudnienia wśród tejże grupy zawodowej. Liderami w utrzymywaniu specjalistów i dyrektorów […]