Jak naprawić zwijacz rolety zewnętrznej?
Styczeń 15, 2021
Panele fotowoltaiczne FAQ
Czerwiec 14, 2021

Jak założyć fundację?

Jak założyć fundację

Prowadzenie fundacji to idealna alternatywa dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zwłaszcza dla osób, które mają w planach prowadzenie działalności charytatywnej oraz chcą pomagać innym. Aby jednak fundacja powstała potrzebujemy fundatora, który przeznaczy określony majątek na szczytny cel. Jeśli chcesz wiedzieć, jak założyć fundację, ten artykuł jest dla Ciebie.

Jak powstaje fundacja?

 1. Trzeba określić cel fundacji, którą chcemy stworzyć oraz przeznaczyć na niego wyznaczony majątek. Tak zwany fundusz założycielski, który może się składać z pieniędzy, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchowych oraz ruchomych, które zostały oddane na rzecz fundacji.2. Akt fundacyjny, jest to oświadczenie woli fundatora do ustanowienia fundacji, które określa jej cel oraz majątek, który został przeznaczony na ten cel.
 2. Statut fundacji, który ustanawia fundator. Określa się nim:
  • pełną nazwę fundacji
  • siedzibę fundacji
  • majątek fundacji
  • cele fundacji
  • formy oraz zakres działalności fundacji
  • skład i organizacja zarządu
  • sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu oraz jego członków4. Powołanie zarządu po ustaleniu statutu. Jest to jedyny organ, który jest odpowiedzialny za działanie fundacji. Jeśli fundator należy do zarządu, zazwyczaj wtedy jest na jego czele na stanowisku prezesa.

  5. Wpis do KRS. Taki wniosek rejestracji fundacji w KRS składany jest na urzędowych formularzach.

  6. Konto bankowe. Zakończeniem procesu w zakładaniu fundacji jest założenie jej konta w banku. Aby go jednak utworzyć, należy złożyć w banku odpowiednie dokumenty, które określają status prawny naszej fundacji.

Podatek dochodowy i VAT oraz formy prowadzenia fundacji

Fundacja, która posiada działalność gospodarczą powinna prowadzić pełną księgowość. Zgodnie z ustawami o rachunkowości, organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić ułatwioną księgowość, jeśli spełniają wyznaczone warunki. Prowadząc fundację w prostszej ewidencji, należy poinformować o tym naczelnika z urzędu skarbowego do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczęło się prowadzenie ewidencji.

To, czy fundacja, która kieruje działalnością gospodarczą będzie musiała zapłacić podatek dochodowy zależy od jej statutu. Fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, jest zobowiązana opłacić podatek dochodowy od osób prawnych CIT, jak również innych podatków, które są wymagane – na przykład od nieruchomości. Natomiast, jeśli w statucie fundacji celem określonym są działalności określone, dochód jest zwalniany z opodatkowania.

Chciałbyś założyć fundacje? Wejdź na https://pla.partners/ i dowiedz się więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok